Hackathon veřejné správy 2017

První hackathon veřejné správy


15. a 16. září 2017, Praha 7

O hackathonu


Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!

„Všechny informace veřejné správy, s výjimkou utajovaných, důvěrných a citlivých, musí být veřejné a veřejnosti snadno dostupné.“
Miloslav Kala, prezident NKÚ

Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Úředníci jsou na úřadech pro daňové poplatníky a za jejich peníze. Veřejná správa v ČR si dosud pořídila cca 7 300 informačních systémů, jejich pořizovací náklady činily přes 110 mld. Kč, roční náklady na údržbu činí cca 25 mld. V těchto informačních systémech je ukryto nepředstavitelné množství dat a tedy i velké bohatství. Mnoho těchto dat je však do systémů zadáváno špatně či neúplně, některé chybí úplně. Mnoho dat je duplicitních, některá si protiřečí. O tom, jak uživatelsky komfortní tyto systémy jsou a do kolika z nich může alespoň z části nahlédnout veřejnost, není třeba hovořit.

Část z dat veřejné správy je již dnes dostupná jako data otevřená. Například na webu www.otevrenadata.cz existuje přehled všech veřejných institucí, které publikují svá otevřená data. A jejich počet roste. Byl vytvořen Národní katalog otevřených dat, viz https://data.gov.cz, ve kterém jsou všechna otevřená data registrována. Alternativně lze pro jejich příjemnější vyhledávání použít jeho neoficiální obraz https://nkod.opendata.cz.

A proto se několik institucí spojilo, a rozhodlo se uspořádat první hackathon veřejné správy.

Aplikace vzniklé na hackathonu 2017


Fotografie


Společné foto po vyhlášení výsledků

Fotografie z prvního hackathonu veřejné správy jsou dostupné zde:
https://drive.google.com/drive/folders/0BydQxtXa7PY3eFFLYjljT19vd2c.

Program


pátek 15. září 2017

16–18představení datových sad
představení navrhovaných řešení + sestavení týmů
18–24programování (24 hodin)
19–201. večeře
22–24relaxzóna
23–242. večeře

sobota 16. září 2017

24–8relaxzóna
24-18programování (24 hodin)
8–9snídaně
13–14oběd
18–19představení výsledků
19vyhlášení výsledků
 

Mentoři


Datové sady


instituce datová sada
ČSSZ důchodové pojištění
ČSSZ nemocenské pojištění
ČSSZ zaměstnavatelé a pojistné vztahy
ČSSZ OSVČ
ČSÚ obyvatelstvo a domy podle výsledků sčítání 1869-2011
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - obyvatelstvo
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domy a byty
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - domácnosti
ČSÚ sčítání lidu, domů a bytů 2011 - vyjížďka do zaměstnání a škol
ČSÚ dojíždění do zaměstnání mezi okresy
ČSÚ obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin
ČSÚ pohyb obyvatel (narození, zemřelí, migrace)
ČSÚ zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech
ČSÚ naděje dožití
ČSÚ bytová výstavba
ČSÚ počet ekonomických subjektů (právnické a fyzické osoby)
ČSÚ regionální účty (HDP, HPH na obyvatele)
ČSÚ spotřebitelské ceny vybraných potravin
ČSÚ návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
ČSÚ uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
ČÚZK volební okrsky
ČÚZK základní sídelní jednotky
ČÚZK katastry, katastrální mapa
ČÚZK RÚIAN
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) vlastnická práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) zástavní práva
ČÚZK počty vkladů – statistiky (okresy) exekuce
MF ARES
MF dotace
MF registr budov státu
MF monitor státní pokladny
MF hazard
MF konsolidované ÚU
MV nemovité/nepotřebné věci – k odprodeji
MV dopravní informace
MV seznam datových schránek
MV registr smluv
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2016
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2015
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2014
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2013
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2012
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2011
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2010
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2009
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2008
MV Přístupy k agendám CzechPOINT – 2007
NKÚ kontrolní akce
NKÚ kontrolované osoby
ČTÚ faktury
ČTÚ rozpočet
ČTÚ kontroly a pokuty
ČTÚ pokrytí dálnic mobilním signálem
ČTÚ pokrytí koridorů mobilním signálem
ČTÚ šetření rušení
ČTÚ využití rádiového spektra
ČTÚ netmetr

Kontakty


Místo konání:

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7

Kontaktní osoby:

Jaroslav Broža

Nejvyšší kontrolní úřad,
ředitel odboru komunikace
telefon: 724 112 536
e-mail: jaroslav.broza@nku.cz